หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชายธง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูรย์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5637 4554

 
   
  ตำบลเขาชายธง เป็นหนึ่งในจำนวน 7 ตำบล ในเขตอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอตากฟ้า ห่างจากตัวอำเภอตากฟ้าประมาณ 7 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 87 กิโลเมตร (ทางรถยนต์) มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 36,625 ไร่ หรือประมาณ 58.6 ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,299 คน

แยกเป็นชาย จำนวน 1,593 คน คิดเป็นร้อยละ 48.29

แยกเป็นหญิง จำนวน 1,706 คน คิดเป็นร้อยละ 51.71
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,265 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 56.30 คน/ตารางกิโลเมตร
ตำบลเขาชายธง มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลช่องแค ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  
 
 
ตำบลเขาชายธง มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ สลับเป็นภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ลาดเอียงมีหินอยู่ทั่วไปมี ลำห้วยตามธรรมชาติซึ่งเมื่อฤดูแล้งน้ำแห้งตื้น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ รับจ้าง ค้าขาย ทำสวน และอาชีพ อื่น ๆ

ฤดูหนาว ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน อากาศร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ย 39 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน ฝนเริ่มตกในช่วงเดือนเมษายน – พฤศจิกายน มักเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ปริมาณน้ำฝนตลอดปี 850-987 มิลลิเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   หนองใหญ่ 187 193 380 146  
2   หนองเสลา 328 363 691 225
  3   ธารสัมฤทธิ์ 236 284 520 202  
4   หนองสะแก 132 131 263 112
  5   หนองระกำ 182 183 365 139  
6   หนองไทร 130 139 296 128
  7   บ่อหลวง 155 172 327 125  
8   ถ้ำผาสวรรค์ 129 107 236 76
  9   บ่อหลวงพัฒนา 114 134 248 82  
    รวม 1,593 1,706 3,299 1,265
 
*** ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2565 โดยสำนักทะเบียน อำเภอตากฟ้า ***
 
 
อาชีพของประชากรตำบลเขาชายธงในเขต อบต. ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม และค้าขายเป็นบางส่วนประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน และรับจ้างแรงงาน ผลผลิตที่สำคัญของตำบลไต้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรมีการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าวโพตเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังโรงงาน อ้อยโรงงานข้าวนาปี เป็นต้น
 
มีประชาชนภายในตำบลเขาชายธงเลี้ยงสัตว์

เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 50 ตัว

เลี้ยงไก่ จำนวน 4,444 ตัว

เลี้ยงเป็ดไข่ จำนวน 134 ตัว

เลี้ยงแพะ จำนวน 7 ตัว
** ข้อมูล ณ ปี 2565 โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า **
 
มีประชาชนภายในตำบลเขาชายธงปลูกพืช

ปลูกข้าวนาปี จำนวน 5 ครัวเรือน ประมาณ 51 ไร่

ปลูกข้าวโพตเลี้ยงสัตว์ จำนวน 322 ครัวเรือน ประมาณ 7,907 ไร่

ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน จำนวน 389 ครัวเรือน ประมาณ 7,258 ไร่

ปลูกอ้อยโรงงาน จำนวน 56 ครัวเรือน ประมาณ 1,094 ไร่
** ข้อมูลผลการขึ้นทะเบียน ณ ปี 2565/2566 โดยสำนักงานเกษตรกรอำเภอตากฟ้า **
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-3800999
สายตรงนายก