หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูรย์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5637 4554

 
   
  ตำบลเขาชายธง เป็นหนึ่งในจำนวน 7 ตำบล ในเขตอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอตากฟ้า ห่างจากตัวอำเภอตากฟ้าประมาณ 7 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 87 กิโลเมตร (ทางรถยนต์) มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 36,625 ไร่ หรือประมาณ 58.6 ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 3,482 คน

แยกเป็นชาย จำนวน 1,711 คน คิดเป็นร้อยละ 49.14

แยกเป็นหญิง จำนวน 1,771 คน คิดเป็นร้อยละ 50.86
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,177 ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย 59.42 คน/ตารางกิโลเมตร
ตำบลเขาชายธง มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหนองพิกุล อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลช่องแค ตำบลห้วยหอม อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  
 
 
ตำบลเขาชายธง มีภูมิประเทศเป็นที่ราบ สลับเป็นภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ลาดเอียงมีหินอยู่ทั่วไปมี ลำห้วยตามธรรมชาติซึ่งเมื่อฤดูแล้งน้ำแห้งตื้น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ รับจ้าง ค้าขาย ทำสวน และอาชีพ อื่น ๆ

ฤดูหนาว ในช่วงเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียส

ฤดูร้อน อากาศร้อนจัดอุณหภูมิเฉลี่ย 39 องศาเซลเซียส

ฤดูฝน ฝนเริ่มตกในช่วงเดือนเมษายน – พฤศจิกายน มักเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ปริมาณน้ำฝนตลอดปี 850-987 มิลลิเมตร
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ โดยแยกเป็น

ทำนา จำนวน 170 ไร่

ทำไร่ จำนวน 27,491 ไร่

ทำสวน จำนวน 222 ไร่

พืชผักไม้ดอก จำนวน 20 ไร่

เลี้ยงสัตว์ จำนวน 180 ไร่
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหนองใหญ่ 200 210 410 136  
2   บ้านหนองเสลา 369 399 768 239
  3   บ้านธารสัมฤทธิ์ 253 283 536 184  
4   บ้านหนองสะแก 146 133 279 106
  5   บ้านหนองระกำ 189 190 379 126  
6   บ้านหนองไทร 141 146 287 122
  7   บ้านบ่อหลวง 150 160 310 118  
8   บ้านถ้ำผาสวรรค์ 133 109 242 72
  9   บ้านบ่อหลวงพัฒนา 130 41 271 74  
    รวม 1,711 1,771 3,482 1,177
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานทะเบียนอำเภอตากฟ้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-4337959
สายตรงนายก