หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้างของกองช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และของรางวัล ตามโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนในการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ 420-56-0007) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางประเสริฐ บำเรอวงษ์ ไปถึงบ้านนายยงยุทธ ทองวงษ์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อกล้องเว็บแคม จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 600-59-0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยไอยรา 4 จากบ้านนางประจวบ ถึงไร่ดวงเดือน ลดโต หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางประเสริฐ บำเรอวงษ์ ไปถึงบ้านนายยงยุทธ ทองวงษ์ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 61