หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 31 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล สายการสอน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 98  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2