หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ [ 10 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ [ 2 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 11 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 21 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศ การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
  (1)     2