หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูนน์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ

 
 


นายสมนึก ดวงคำจันทร์
กำนัน ต.เขาชาบธง
 
 


นายสมพร โกทัน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายวีระศักดิ์ เต๊ะวงษ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


-ว่าง-
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1


นายประทีป สงขำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นางบังอร ยนต์พิมพ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นางสาวนิลุบล ทองมี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นางสาวเมธาพร คงสัมฤทธิ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นางธวัลรัตน์ จำนงค์เลิศ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3


นายปิยภรณ์ สานวน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
สายตรงนายก