หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูรย์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5637 4554

 
 


นายสมบูรณ์ วงษ์ลมัย
กำนัน ต.เขาชาบธง
โทร : 090-4511715
 
 


นางสมควร แก้วเกิด
สารวัตรกำนัน


นางเมธาพร คงสัมฤทธิ์
สารวัตรกำนัน


นายสมพร โกทัน
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
โทร : 087-1994957


นายวีระศักดิ์ เต๊ะวงษ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
โทร : 062-9404779


นายสมควร คุ้มสอาด
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1
โทร : 081-6045570


นางสาวนิลุบล ทองมี
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
โทร : 086-6033704


นางบังอร ยนต์พิมพ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
โทร : 096-8877209


นางรัชนี เขียวเย็น
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2


นายมานพ สีสัน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2
โทร : 089-8589978
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-3800999
สายตรงนายก