หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูนย์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5637 4554

 
 


นายพรหมมาตร์ เกตุทรัพย์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
 


นายชุมพล เถื่อนวงษ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขาชายธง


จ่าสิบเอกกฤษฎา พลชำนาญ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขาชายธง
 
 


นายประสิทธิ์ คงสบุตร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นางปณีตา เม่นตะเภา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นางสาวทิฆัมพร ยอดศิลป
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายสมาน รื่นอุรา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายสมหมาย คงสัมฤทธิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


-ว่าง-
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายสมควร ยามวัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายสุชาติ เพ็งคล้าย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายเกรียงไกร แผนบัว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 061-351-6592
สายตรงนายก