หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูรย์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5637 4554

 
 


นายประสิทธิ์ คงสบุตร
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
โทร : 089-6381179
 


นางบังอร แก้วตุมตา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขาชายธง
โทร : 086-6612197


นายประทุม อุบลพฤกษ์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขาชายธง
โทร : 099-4269160
 
 


นายประทีป สงขำ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
โทร : 086-1994563


นางลำจวน ชาติสุทธิ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
โทร : 083-6054719


นายสมควร ยามวัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
โทร : 089-5659187


นายประทีป เพ่งพิศ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
โทร : 090-0633799


นายอรุณ รอดนิ่ม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
โทร : 094-1587087


นางชม อินทฤทธิ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
โทร : 086-2076275
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-3800999
สายตรงนายก