หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูรย์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5637 4554

 

 
การดำเนินโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาหบูชาฯ  
 

๑.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัด และประชาชนทั่วไป
ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ การทำบุญตักบาตร ทำวัตรสวดมนต์ ฟังธรรมเทศนา เวียนเทียน การหล่อเทียนพรรษาแห่เทียน ถวานเทียนพรรษา ให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่มีการรวมคนจำนวนมาก อยู่บ้านสร้างบุญ หยุดเชื้อเพื่อชาติ ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal ส่งเสริมการฟังธรรมะออนไลน์ เวียนเทียนออนไลน์ facebook หรือ youtube ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานำไปเป็นแนวทางปฏิบัติตนให้เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
๒. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดสีขาว ถวายเป็นพุทธบูชา และประดับธงชาติ/ธงธรรมจักร บริเวณหน้าหน่วยงานหรือที่บ้าน ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๓. เชิญชวนสถานประกอบการงดจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
๔. ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์แนวทางการร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๖๔
ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2564 เวลา 09.58 น. โดย คุณ ภัณฑิลา สว่างยิ่ง

ผู้เข้าชม 5 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-4337959
สายตรงนายก