หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูรย์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5637 4554

 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว      25 ม.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   25 ม.ค. 2565 35
ข่าวกิจกรรม อบต.พยุหะ   กิจกรรมปล่อยพันธ์ุปลา ณ บึงกระดิ่ง   25 ม.ค. 2565 0
ข่าวกิจกรรม อบต.ธารทหาร   ซ่อมแซมปรับปรุงถนนที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน   25 ม.ค. 2565 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาดิน   ประกาศประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง นว.ถ.๐๓๕-๐๑๑ สายบ้านดงมะไฟ ถึงบึงเพรียงจำนวน ๒ ช่วง   25 ม.ค. 2565 41
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนส่ิงปลูกสร้างของกรมธนารักษ์เพ่ือใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ประจำปี 2565   25 ม.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)   25 ม.ค. 2565 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2564   25 ม.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางมะฝ่อ   ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเกี่ยวกับมาตรการกำกับดูแล สุกร เนื้อสุกร   25 ม.ค. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินศาลา   แบบประเมินราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินศาลา   25 ม.ค. 2565 2
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10,154
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-3800999
สายตรงนายก