หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชายธง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูรย์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5637 4554
บุคลากร
 
นางลีนา ฉิมะวงษ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
โทร : 081-8481081
-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
สำนักปลัด
นางสาวสุทธิลักษณ์ วรอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 097-2392847
นางนฤมล เรืองเดช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 064-1931153
นางสาวชญานุศภัฒค์ ทวีสุข
ครู คศ.2
โทร : 094-2399365
นายกฤษฎา ศรีทอง
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 091-0296556
นางสาวขนิษฐา สอาดเทียน
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
โทร : 093-2255364
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
พ.อ.ท.ศรัณพงศ์ พุททอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 082-5389893
นางสาวภูรดา ขุนบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 098-7104964
นายกฤษณพงษ์ เหล่ารอด
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
โทร : 083-9558899
นายสมยศ น้ำดอกไม้
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 096-2850130
นางสาวศิริวรรณ สุขนิล
คนงาน (ทั่วไป)
โทร : 097-2980097
นางสาวสุพัตรา บุญสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 091-3860820
นายณรงค์เกียรติ เผือกฉิม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
โทร : 080-1161430
นางสาวกมลรัตน์ สังข์ทรัพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
โทร : 093-2950150
นายเฉลิมพล กัลยา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
โทร : 095-3606135
นางธนิดา หอมหวาน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ศพด.วิฑูรย์ประชารักษ์)
โทร : 093-2657641
นางสาวกนกพร สุขนิล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(ศพด.เขาชายธง)
โทร : 098-7909840
นายไพโรจน์ ศรีแช่ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
โทร : 092-7046252
นายพงษ์พันธ์ แก้วทิพย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
โทร : 062-2919913
นายจำนงค์ สีแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
โทร : 093-5156581
นายสมศักดิ์ ใจเที่ยง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(รักษาความปลอดภัย)
นายสมศักดิ์ มีศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายพรชัย ครุฑหอม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
โทร : 083-2521281
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-3800999
สายตรงนายก