หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบต.เขาชายธง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศเรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศผู้ชนะการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ จากบ้านนางบุญลือ จูเที่ยง ถึงบ้านนางโหนก แจ่มใส [ 11 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศการจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ จากบ้านนางบุญลือ จูเที่ยง ถึงบ้านนางโหนก แจ่มใส [ 19 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 12 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 14 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
  (1)     2      3