หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 31 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 7 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง โอนงบประมาณครั้งที่5.63 [ 6 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศเรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 20 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง โอนงบประมาณครั้งที่ 4/63 [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 65  
 
ประกาศ ภดส 3 ครั้งที่ 1 [ 8 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
  (1)     2