หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักปลัด ไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองคลัง ไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง ไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564 [ 25 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองช่าง ไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักงานปลัด ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 53  
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักงานปลัด ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองคลัง ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563 [ 8 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองคลัง ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน สำนักงานปลัด ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563 [ 2 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน กองคลัง ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
  (1)     2