หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง รอบ 12 เดือน [ 13 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง รอบ 6 เดือน [ 14 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)