หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 12 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล กับประโยชน์ส่วนรวม [ 11 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
คู่มือปฎิบัติงาน การบริหารงานบุคล [ 20 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
คู่มือปฎิบัติงาน การจัดทำงบประมาณ [ 18 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
คู่มือปฎิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 11 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
คู่มือปฎิบัติงาน เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ [ 5 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แบบฟอร์มใบลา [ 10 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)