หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูรย์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5637 4554

 
 
แสดงจำนวนเส้นทางคมนาคมหลักลักษณะต่าง ๆ ภายในตำบล
หมู่ที่
ถนนลาดยาง
จำนวน ระยะทาง(ม.)
ถนน คสล.
จำนวน ระยะทาง(ม.)
ถนนลูกรัง + หินคลุก
จำนวน ระยะทาง(ม.)
  1 1 2,400 -   7 7,488  
  2 2 2,036 -   6 5,151  
  3 - - 2 4,300 5 6,784  
  4 1 1,800 2 1,850 4 3,978  
  5 1 4,862 1 800 7 8,880  
  6 1 870 1 100 5 5,680  
  7 1 970 1 725 5 5,424  
  8 1 5,500 1 100 4 4,125  
  9 1 1,600 1 1,120 5 5,811  
แหล่งที่มาของข้อมูล : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ณ วันที่ 30 เมษายน 2557
 
เขาถ้ำผาสวรรค์ เขาน้อย และเขาชายธง เป็นภูเขาที่ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคต
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 3 สาย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝายน้ำล้น จำนวน 26 แห่ง

ฝายประชาอาสา จำนวน 9 แห่ง

บ่อโยก จำนวน 15 แห่ง

บ่อบาดาล จำนวน 114 แห่ง

สระน้ำ จำนวน 21 แห่ง

ถังเก็บน้ำฝน ( ฝ.99) จำนวน 8 แห่ง

ถังเก็บน้ำฝน ( 20 ลบ.ม.) จำนวน 18 แห่ง
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-3800999
สายตรงนายก