หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

คู่มือสำหรับประชาชน


แบบลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของประชาชน (กรณีร้องขอด้วยตัวเอง)


แบบคําขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ


หนังสือมอบอํานาจโอนเงินเข้าบัญชีกรณีโอนเข้าบัญชีบุคคลอื่นเดิม และเปลี่ยนการโอนเข้าบัญชีใหม่


หนังสือมอบอำนาจ(เรื่องทั่วไป)


หนังสือมอบอำนาจทะเบียนพาณิชย์


แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.)


คำขอตรวจค้นเอกสารรับรองสำนาใบแทนทะเบียนพาณิชย์


คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3


คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการประเภทที่ 3

 
  (1)     2      3      4