หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูรย์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5637 4554

 
ชาวบ้านในตำบลเชาชายธง มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อยู่กันแบบเครือญาติ มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน
ในเขตตำบลเขาชายธง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ไว้ให้บริการกับประชาชนภายในตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองเสลา หมู่ที่ 2
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
 
 
มีวัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่

วัดเขาชายธงวราราม หมู่ที่ 2
วัดเขาบันไดกลีบ หมู่ที่ 7

วัดคีรีวง หมู่ที่ 6
วัดถ้ำคูหาโสภณ หมู่ที่ 8
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 9 แห่ง

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
    จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเขาชายธง จำนวน 1 แห่ง
  สถานที่ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 2 บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
ตำบลเขาชายธงมีโครงการอยู่เวรยามรักษา ความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง วัตถุประสงค์เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสอดส่องดูแลให้ตำบลปลอดจากยาเสพติด และยังมีอาสาสมัครต่าง ๆ ดังนี้

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 87 คน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-3800999
สายตรงนายก