หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูรย์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5637 4554
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 


นางจีระพา มีบุญอนันต์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
โทร : 087-4337959


นางจีระพา มีบุญอนันต์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
โทร : 087-4337959
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวภัณฑิลา สว่างยิ่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 085-7291118


นายชินวิช มั่นสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 091-3871618


นายชินวิช มั่นสกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 091-3871618
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-3800999
สายตรงนายก