หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูนน์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ค่ะ

 
 
 
 


ว่าที่ร้อยตรีสมคิด ชะเต
ผู้อำนวยการกองคลัง


-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นางสาวรักสุดา นิมิตคงคา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


น.ส.รักสุดา นิมิตคงคา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ


นางแสงเดือน อยู่ชัย
ลูกจ้างประจำ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางพิมพาพร ภู่มั่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวชนัญชิดา รัตนเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
สายตรงนายก