หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล เขาชายธง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.เขาชายธง
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง
ผลิตภัณฑ์ในตำบลเขาชายธง
ศาสนสถานในตำบลเขาชายธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิฑูรย์ประชารักษ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาชายธง
ติดต่อ อบต.
โทร : 056-374-554
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.เขาชายธง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190 โทรศัพท์/โทรสาร 0 5637 4554
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 


 
 
 
 
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอจากการประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน และประกอบอาชีพเสริมอื่น ๆ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งถนน ไฟฟ้า และน้ำประปาในชุมชนให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 
ปรับปรุงและพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืน
 
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนโดยทั่วหน้า โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 
ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 
พัฒนาการศึกษาในชุมชนท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 
ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง
 
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-3800999
สายตรงนายก